Margarita Andreu  /  Fotografías  - Humitat 1997
Humitat, 1997
Serie de 2 fotografías
Cibachrome – 0,69 x 1,03 cm
Hivernacle, Espais Centre d'Art, Girona, 1997