Margarita Andreu  /  Fotografías  - Entrambi Luoghi 2004 (IV)
Entrambi Luoghi, 2004
Verds, Grocs, Sala vermella 1, Sala vermella 2
Lambda / Diasec - 1,25 x 1,90 m
Ed 5 ejemplares
Fondazione Querini Stampalia, Venecia