Margarita Andreu  /  Fotografías  - Entrambi Luoghi, 2004 (II)
Entrambi Luoghi, 2004
Reflexes 1, Reflexes 3, Reflexes 2, Reflexes habitació
Lambda / Diasec - 1 x 1,50 m
Ed 5 ejemplares
Fondazione Querini Stampalia, Venecia