Margarita Andreu  /  Fotografías  - Entrambi Luoghi 2004 (I)
Entrambi Luoghi,2004
Paviment, Mur, Reflexes Jardí, Sala de les Columnes 2, Sala Luzzato
Lambda / Diasec - 1 x 1,50 m
Ed 5 ejemplares
Fondazione Querini Stampalia, Venecia